about us,

Welcome to StatsGen 4.0!

aishah aishah Follow Dec 30, 2025 · 1 min read
Welcome to StatsGen 4.0!
Share this

Unit Kajian Khas atau dikenali sebagai UKK adalah sebuah pasukan yang telah dibentuk bagi menjalankan tugas-tugas kajian khas di bawah seliaan Pejabat Ketua Perangkawan. Setiap tugasan, kajian dan laporan disediakan akan dilaporkan terus kepada YBhg. Dato’ Sri Dr. Ketua Perangkawan.

Tugasan unit ini menyentuh fokus utama Jabatan seperti aspeks pentadbiran, keberkesanan pengurusan berkualiti, kesediaan sumber manusia, serta kajian berkenaan perbandingan pelaksanaan NSO negara lain dan United Nation (UN).

walking

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
aishah
Written by aishah Follow
Beauty is the new AIR - Action. Intelligent. Respect.!