article, survei,

Survei Khas Kesan COVID-19 kepada Ekonomi dan Individu

aishah aishah Follow Mar 23, 2020 · 1 min read
Survei Khas Kesan COVID-19 kepada Ekonomi dan Individu
Share this

survei-covid

Survei Khas Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1).


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Survei Khas Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1).

Kerjasama YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan amat diperlukan untuk melengkapkan survei ini menerusi capaian : https://bit.ly/SurveiCOVID19DOSM atau melalui imbasan kod QR yang disediakan.

Sama-sama kita membantu negara menangani krisis COVID-19.


surveylink


Reference:

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
aishah
Written by aishah Follow
Beauty is the new AIR - Action. Intelligent. Respect.!